Konsulenttjenester

Gjennom en kartlegging finner vi frem til hva du kan gjøre for å øke prestasjonene varig. Enten det er til deg personlig for teamet aller bedriften.

Jeg jobber basert på fakta og alle endringer skal kunne dokumenteres i etterkant. Vi jobber etter topp moderne prinsipper innen atferdsforskning der vi jobber såkalt «faktabasert». Jeg er medforfatter på en bok som kommer ut høsten 2019, der metodikken bak denne arbeidsmetoden dokumenteres. Ta kontakt dersom du er interessert i å vite mer om boken eller hvordan kan hjelpe din bedrift i å nå sine mål.

Et typisk oppdrag går ut på å:

  • Kartlegge status nåsituasjonen, sette fremtidige mål.
  • Definere en klar stegvis prosess
  • Definere metoden som fører til måle
  • Dokumentere fremdrift
  • Tilrettelegge for at målet nås og at endringer i atferd støtter opp om dette også i fremtiden.

Ønsker du å vite mer?