Våre tjenester

Salgscoaching.no leverer resultatforbedrende tjenester til norsk næringsliv, både privat og offentlig sektor.

"Min ambisjon er å hjelpe bedrifter til å nå sine salgsmål"

Mine kunder er typisk salgssjef, salgsdirektør eller daglig leder. Felles for dem alle er at de er på jakt etter å hente ut mer av dagens ansatte.

Jeg leverer følgende tjenester:

Salgscoaching:

Jeg hjelper individer eller team med å finne frem til hva som skaper økt klarhet og setter retning.

Salgstrening:

Jeg hjelper bedrifter med å bli mer bevisst på hva som skaper gode resultater. Vi skreddersyr løsninger etter kundens behov. På dem måten får kundene mine det de trenger - når de trenger det.

Konsulenttjenester:

Gjennom en kartlegging finner vi frem til hva du kan gjøre for å øke prestasjonene varig. Enten det er til deg personlig for teamet aller bedriften.

Jeg jobber basert på fakta og alle endringer skal kunne dokumenteres i etterkant. Vi jobber etter topp moderne prinsipper innen atferdsforskning der vi jobber såkalt "faktabasert". Jeg er medforfatter på en bok som kommer ut høsten 2019, der metodikken bak denne arbeidsmetoden dokumenteres. Ta kontakt dersom du er interessert i å vite mer om boken eller hvordan kan hjelpe din bedrift i å nå sine mål.

Et typisk oppdrag går ut på å:

  • Kartlegge status nåsituasjonen, sette fremtidige mål.
  • Definere en klar stegvis prosess
  • Definere metoden som fører til måle
  • Dokumentere fremdrift
  • Tilrettelegge for at målet nås og at endringer i atferd støtter opp om dette også i fremtiden.

Les mer om mine produkter under menyen øverst til høyre.

 

Ønsker du å vite mer?

Endringskoden, bedre resutater, salgstrening, evidensbaserte resultater, ledertrening.

Book tid for en kort prat her